Skip to main content

NaanDanJain Irrigation Ltd. е водещ глобален производител и доставчик на бутикови услуги за напоителни системи. Дружеството предлага най-широк спектър рентабилни и индивидуализирани технологии в над сто страни. С над 80-годишния си опит NaanDanJain създава висококачествени решения за повишена производителност за единица ресурс. Нашият опит води до по-високи добиви и минимизирани рискове, пестейки ценните невъзобновяеми ресурси.

Продукти